11

گردشگری بستری برای تعامل با جهان است

 یک مدرس گردشگری با بیان اینکه اصلی‌ترین چالش ما برای جذب گردشگر به اصلاح رابطه با جهان بازمی‌گردد، گفت: باید گردشگران را با این موضوع آشنا کرد که داشته‌های اصفهان برای گردشگری فقط بناهای تاریخی نیستند.

محمد زاهدی با اشاره به چالش‌های گردشگری در ایران و ازجمله استان اصفهان، بیان کرد: منابع محدودی به‌خصوص در زمینه‌های تخصصی مانند اقامت و خدمات غذا، محدود بودن مدرسان خبره و علاقه‌مند در زمینه‌های تخصصی وجود دارد.

او ادامه داد: عدم باور به اینکه از صنعت گردشگری جهان فاصله بسیار داریم و توهم وضعیت مطلوب ازمنظر جاذبه‌ها، منابع و نیروی انسانی که انتظارات غیر واقعی نزد دانشجویان و نیز برخی علاقه‌مندان به ورود به صنعت ایجاد می‌کند نیز از دیگر چالش‌ها است.

این مدرس گردشگری ضمن اشاره به اینکه تحریم، مسئله ناشی از نحوه تعامل با جهان است، تصریح کرد: اصلی‌ترین چالش ما برای جذب گردشگر به اصلاح رابطه با جهان بازمی‌گردد. تعامل سازنده با جهان، سبب جذب بیشتر توریست می‌شود.

زاهدی ضمن تأکید بر اینکه آموزش به علاقه‌مندان را وظیفه اصلی خود می‌داند چراکه این کسب‌وکار، فضای آینده بهتری را برای جامعه، جمعیت جوان و اقتصاد ما ترسیم می‌کند، به بازار کار و آینده دانشجویان رشته گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: علاقه‌مندان به رشته گردشگری باید واقع‌بین و صبور باشند؛ ضمن اینکه همه چیز به تلاش و کوشش که برای آموختن دارند بستگی دارد و به نوع نگاهی که به صنعت گردشگری دارند و پذیرش آن که بیشتر محصول ما از قبل خدمت است.

او همچنین با بیان اینکه در رشته گردشگری، فضای تعاملی با جهان برقرار می‌شود، افزود: تنوع گسترده‌ موضوعات و تحول سریع در دانش گردشگری که به واسطه پویاییِ آن شکل می‌گیرد، از دیگر مواردی است که باعث می‌شود دانشجویان جذب رشته گردشگری شوند.

این مدرس گردشگری با بیان اینکه اصفهان ازجمله شهرهایی است که به لحاظ بناهای تاریخی، مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است، اما باید گردشگران را با این موضوع آشنا کرد که داشته‌های اصفهان برای گردشگری فقط بناهای تاریخی نیستند، ادامه داد: تنوع در محصول، موضوع ساده‌ای نیست، مقصد باید به سمت متنوع‌سازی محصول گردشگری اصفهان برود.

زاهدی اضافه کرد: این کار ابتدا تعامل نهادهای مرتبط و دستگاه‌های متولی با بخش خصوصی را می‌طلبد که به‌طور معمول در قالب سازمان مدیریت مقصد صورت می‌گیرد.